Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

När Sverige ska nå målen är Luleå pilot

Luleå är en av sju kommuner och landsting som valts ut att delta i ett landsomfattande pilotprojekt som ska bidra till att de globala målen för hållbar utveckling nås. Med stöd av Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Landsting kommer tjänstemän och politiker i Luleå under året att få utbildning och verktyg för att förverkliga Agenda 2030 lokalt.

Agenda 2030 och de globala målen antogs av FN:s generalförsamling i september 2015. Unikt för målen är att alla länder ska nå de 17 målen. Agenda 2030 och de 17 globala målen syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. De tre dimensionerna för hållbar utveckling är den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. 

– Vi ser fram emot att lära oss mer om de globala målen. Nu ska Luleå bli en del av det internationella arbetet med hållbar utveckling, säger Lenita Ericson, kommunalråd i Luleå kommun.

Läs mer om pilotprojektet

Läs mer om de 17 målenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster