Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Barn och unga tycker till om Porsöns utveckling

I arbetet med utvecklingsplan för Porsön är dialogen med boende på området viktig. För att få barns och ungas syn på upplevelsen av stadsdelen har kommunen besökt dem i skolan. Kommunfullmäktiges ordförande Maritha Meethz ledde dialogen.

Eleverna tyckte att det var bra att kunna vara delaktiga i utvecklingen av sin stadsdel och gav bland annat förslag på att cykelvägar och tennisplan bör rustas.
”Ungas röst är viktig för oss i kommunen” säger Maritha Meethz.

Läs mer om dialogen i årskurs 9 här.länk till annan webbplats

Förra veckan genomfördes en medborgardialog med årskurs 5 på Porsöskolan.
Läs mer här.

Läs mer om utvecklingsplan Porsön här.