Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Porsön är ett "passageområde, en passage mellan Luleås utkant och innerstad, mellan stadsbebyggelse och bondgårdar, mellan studentliv och arbetsliv, mellan ursprungsland och nytt land, mellan uppväxt och livsprojekt, mellan liv i en hemstad och ett i en ny", skriver Sven Teglund (bild) och Anders Teglund i boken Efter arton.

Porsön reser sig

Porsön är Luleås yngsta stadsdel, i alla fall åldersmässigt, och det är tack vare studenterna. Universitet, forskning och industri är dominerande och Facebooks etablering i stadsdelen gjorde Luleå känt i hela världen. I fjol var det bränder, oro och nedläggning av hälsocentralen som präglade bilden av Porsön. Hur ser det ut idag? Vårt Luleå besökte stadsdelen.

Det vilar en speciell stämning på Porsön, i alla fall när man tittar på Sven Teglunds akvareller. Ibland stillsam, ibland rentav ödslig. Sven Teglund har bott på Porsön i nästan 30 år och för några år sedan började han måla akvareller av sin närmaste omgivning. Det är det lite slitna som intresserar honom, det som inte är tillrättalagt och tillgjort. Sådana motiv hittar han på Porsön.

– Porsön är ett område med eftersatt underhåll och 2017 ökade ungdomsbrottsligheten. Men en förort som är präglad av utanförskap är Porsön absolut inte, säger Sven Teglund bestämt och tillägger:

– Det är väldigt fint att bo här.

Sven Teglund vid höghusen på Docentvägen (övre bild), akvarellen med samma motiv (nedre) hänger för tillfället i Nordiska salongen i Helsingborg.

Sven Teglund vid höghusen på Docentvägen (övre bild), akvarellen med samma motiv (nedre) hänger för tillfället i Nordiska salongen i Helsingborg.

Många Porsöbor har de gångna årets oroligheter i färskt minne. I början av året brann bilar, förråd och bagarstugan, senare eldhärjades Porsöskolan och biblioteket. Polisen och kommunen jobbade intensiv med att förbättra situationen. Två män åtalades för skadegörelse och stöld. En rad åtgärder sattes in, allt ifrån bättre städning och slyröjning till utökad bevakning, men även riktade sociala insatser till enskilda individer och familjer.

Studenterna Amanda Thorén, Tedh Olsson,Simon Bäckman, Caroline Hägglund och Emma Ryttare (fr v) gjorde en enkät om Porsön. De tycker att området har storpotential, men kommer själva att flytta härifrån efter studierna.

Studenterna Amanda Thorén, Tedh Olsson,Simon Bäckman, Caroline Hägglund och Emma Ryttare (fr v) gjorde en enkät om Porsön. De tycker att området har stor potential, men kommer själva att flytta härifrån efter studierna.

När några studenter i november 2017 gjorde en enkät bland Porsöborna visade det sig att många kände sig otrygga på grund av kriminaliteten och även att trivseln var på låg nivå, för att bland annat gångvägar och parkeringar var dåligt belysta.

– De flesta känner att Porsön är bortglömd. Isbanan och fyrverkerierna är i centrum, här på Porsön händer ingenting, säger Tedh Olsson som kommer från Helsingborg.

Situationen har dock lugnat ner sig betydligt sedan ifjol, menar studenterna, likväl återstår problemet med eftersatt underhåll. Vad skulle behövas på Porsön? Då håller studenterna med om vad som framkom i undersökningen; ökad belysning, bättre markunderhåll, sittplatser för att skapa mötesplatser och mer växtlighet för att göra Porsön mindre ”betongigt”.

Biblioteket är tillfälligt stängt efter branden och öppnar igen till våren.

Biblioteket är tillfälligt stängt efter branden och öppnar igen till våren.

För att utveckla Porsön långsiktigt har Luleå kommun startat arbetet med att ta fram en utvecklingsplan.

– Porsön är olik alla andra stadsdelar i Luleå. Området har flera ansikten med universitet, arbetsplatser, studenter och ”vanliga” Porsöbor. Men det saknas tydliga mötesplatser, förklarar Maria Nordgren från staben för kvalitet och samhällsutveckling som håller i arbetet med utvecklingsplanen.

– Vi behöver jobba mycket med att stärka de sociala banden och skapa bra miljöer.

Bagarstugan byggs upp igen, i anslutning bygger kommunen en ny lekplats.

Bagarstugan byggs upp igen, i anslutning bygger kommunen en ny lekplats.

Porsön är just nu i ett slags mellanläge, mycket är planerat men inte ännu igång.

Hälsocentralen har flyttat till Björkskatan och Teknikens hus vill till centrum. Men när några aktörer flyttar, kan andra ta över lokalerna. I Lulebos före detta områdeskontor har en fysioklinik etablerat sig och kommunens vuxenutbildning ska samla alla sina verksamheter på Porsön. 

På Assistentvägen (bild ovan) bygger Lulebo 72 hyreslägenheter med start i maj och fortsätter renovera lägenheter på Professorsvägen, Forskarvägen och Vänortsvägen.

Dessutom ska kommunen köpa tillbaka Porsöhallen så att föreningar kan nyttja idrottslokalerna. Universitetet arrangerar den 10 februari hopptävlingen Big Air. Och Luleå Science Park har stora planer att bygga ut.

Så det kommer att hända en hel del på Porsön.

Porsön i siffror

• 31,1 år medelålder

• 5 400 invånare

• 4 800 arbetstillfällen

• 4 300 inpendlare

  • • 315 Mkr investerar Lulebo i omfattande renoveringar och 72 nya hyreslägenheter de närmsta åren
  • Sevärt: Strandpromenad längs Björsbyfjärden, Porsöberget, Mjölkuddsberget

Varför heter det Porsön?

Kan komma från latinets portus som betyder hamn eftersom Porsön tidigare låg utanför inloppet till dåvarande Luleå hamn, som i dag heter Gammelstad. En annan möjlig förklaring kan vara att örten Pors växte rikligt förr i tiden på öns betesmarker, men det är inte bekräftat. Över tid har även namnen ”Portesön” och ”Portsön” använts.

Text: Katja Güth Laitila, foto: Susanne Lindholm