Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Bättre samarbete i kommunen. Fyra förvaltningar kommer att bli två. Från och med 2019 minskas antalet nämnder och förvaltningar i Luleå kommun.

Bättre samarbete i kommunen. Fyra förvaltningar kommer att bli två. Från och med 2019 minskas antalet nämnder och förvaltningar i Luleå kommun.

Ny organisation för smartare arbetssätt

Bättre samverkan, färre nämnder och en ny förvaltningsstruktur. Det är några av förändringarna som är på gång i Luleå kommun.

Det är många utvecklingsarbeten på gång i kommunen just nu. En av frågorna som kommunledningen fokuserar på är att hitta modernare arbetssätt. Hur kan vi arbeta smartare? Hur samverkar vi bättre mellan förvaltningarna? Under 2017 gjordes en så kallad översyn av kommunens interna organisation. Den visade bland annat att verksamheterna kan samarbeta mer internt. I dag arbetar flera förvaltningar med liknande frågor, vilket tar onödigt mycket tid och resurser.

Utredningen har resulterat i förslag på förbättringar, som nu ska realiseras. I korthet innebär det att Luleå från och med 2019 kommer att ha färre nämnder och en ny förvaltningsstruktur. Bland annat kommer fritidsnämnden och kulturnämnden att slås ihop. Det innebär också att dessa båda förvaltningar bildar en ny gemensam kultur- och fritidsförvaltning. Uppdragen blir detsamma som idag, men sammanslagningen förväntas ge positiva effekter.

–Vi är duktiga på kultur- och fritidsfrågor i Luleå och förhoppningen är att vi på detta sätt ska bli ännu bättre. Vi kommer till exempel att kunna samordna alla våra fina evenemang på ett effektivare sätt, säger Luleås kommundirektör Mikael Lekfalk.

En annan förändring är att miljö- och byggnadsnämnden blir en renodlad myndighetsnämnd. Dess förvaltning blir en del av nuvarande stadsbyggnadsnämnden. Kommundirektören leder arbetet med att planera den nya organisationen som kommer att pågå under hela 2018.

Förändringarna gäller från den 1 januari 2019.

Text: Malin Taavola, grafik: Joakim Höggren