Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kommundirektören föreläser om offerkulturen inom socialtjänsten

Mikael Lekfalk

Luleås kommundirektör Mikael Lekfalk är inbjuden som föreläsare till två stora konferenser under den här veckan.
– Det ska bli väldigt roligt och det är otroligt viktigt att vi sätter Luleå på kartan i alla tänkbara sammanhang, säger han.

Mikael Lekfalk är inbjuden som föreläsare till konferensen om jämställdhet som börjat i dag i Karlstad. Han deltar tillsammans med statsråd, politiker och andra kända namn i ett samtal som handlar om att förändra socialtjänstlagen utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

– Frågor kring jämställdhet upplevs ofta som utmanande och jag kommer att berätta om mina erfarenheter av det på forumet, säger Mikael Lekfalk. 

Forum jämställdhet Karlstad 6-7 februari 2018länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Efter konferensen i Karlstad åker han till Stockholm och föreläser på den nationella konferensen om psykisk ohälsa bland barn och unga. Där ska han tala om offerkulturen som finns inom socialtjänsten.

Finns det verkligen en offerkultur inom socialtjänsten?

– Ja, det anser jag och precis som jämställdhetsminister Åsa Regnér säger så handlar det till stor del om en ojämställdhet. Det finns en lång tradition av att socialförvaltningen ska lösa alla möjliga samhällsproblem men då måste de få drägliga villkor att verka inom. Gör man inte det så ökar sjuktalen och det blir svårt att rekrytera, vilket skapar en sämre kvalitet.

Kan du utveckla ditt resonemang?

– Jag tänker att motsatsen till offerkultur i det här sammanhanget är stolthet. Många kommuner har en kultur inom socialtjänsten som skapar rädsla för att göra fel och medier beskriver ofta verksamhetens fel vilket inte skapar stolthet.

Går det att motverka offerkulturen?

– Absolut att det går men det är viktigt att högsta chefen visar vägen och pekar var vi ska och varför. Man måste lyssna på medarbetare i organisationen, bejaka bra förslag och leverera bra förutsättningar utifrån det. Sedan måste man jobba stenhårt med kommunikation. Alla vill höra och läsa om bra exempel från sin egen organisation. Det skapar stolthet.

Psykisk (o)hälsa Stockholm 7-8 februari 2018länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster