Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ett attraktivt Luleå för unga

För att Luleå ska växa krävs att platsen är attraktiv för Luleåborna och potentiella inflyttare. Unga människor som bildar familj bidrar i synnerhet till en långsiktig tillväxt. Hur kan Luleå locka de unga att stanna kvar eller flytta hit?

För att ta reda på det har Luleå kommun genomfört en undersökning* med målet att
få svar på vad unga människor, som antingen har flyttat till eller från Luleå, har för preferenser när det kommer till val av boendeort. Undersökningen visade att trygghet, tillgång till arbete, bra kommunikationer och öppenhet är viktigt när unga väljer vart de vill bo.

När det gäller närhet till natur och bra universitet är unga mer än nöjda med vad Luleå har att erbjuda (se bild ovan). De unga kvinnornas och männens svar var mycket lika.
Undersökningen visade även de områden där Luleå behöver bli attraktivare. Till exempel svarar 83 procent att det ska vara ”lätt att hitta intressanta jobb” när man väljer boendeort, men bara 23 procent tycker att det är så i Luleå. 63 procent anser att ”lätt att få bostad” är viktigt, men endast 13 procent anser att det stämmer bra in på Luleå (se bild ovan).

– Vi vet nu tydligare vad som är viktigt för unga människor och vart Luleås styrkor
och svagheter finns. Resultatet av undersökningen ger oss värdefull information om vart vi ska satsa våra resurser, säger Karl-Henrik Dagman, kommunikationsansvarig för varumärket Luleå.

Kommunen har lagt ner mycket arbete för att minska bostadsbristen. 2017 blev 606
bostäder inflyttningsklara och i år beräknas ytterligare 715 bostäder stå klara.
Luleå har en lägre ungdomsarbetslöshet än riksgenomsnittet och Luleå kommun
annonserade ut över tusen tjänster under 2017. Behovet av arbetskraft kommer att växa
under flera år. Kommunen jobbar även aktivt med näringslivet i projektet Fler jobb till Luleå för att bredda arbetsmarknaden och locka fler företag att etablera sig i Luleå.

Senaste exemplet är företaget Datscha som lägger delar av sitt utvecklingskontor i Luleå. Regeringens beslut att omlokalisera Polarforskningssekretariatet till Luleå skapar också arbetstillfällen.

*Undersökning riktade sig till nyligen (sedan 2014) inflyttade eller utflyttade, individer till Luleå kommun i åldern 18-35 år. Totalt genomfördes 423 telefonintervjuer.

Text: Stina Östman, Grafik: Joakim Höggren