Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Dialog barn Porsön

Barnen fick placera ut olika symboler på kartan för att visa var de tycker om att vara och var de känner sig otrygga.

Barnen tycker till om Porsön

Var gillar jag att leka och var tycker jag det är läskigt att vara? I dag har femteklassarna på Porsöskolan fått jobba med en interaktiv karta för att visa vad de gillar bäst och sämst med sitt bostadsområde. Barnens svar kommer att användas i Luleå kommuns arbete med att ta fram en utvecklingsplan för Porsön.

I utvecklingsplanen tittar kommunen på bostadsområdets styrkor och svagheter för att sedan göra en bedömning av vad man behöver utveckla. Därför är det viktigt att tidigt i processen få med erfarenheter och kunskaper från Porsöborna själva.

– Vi har genomfört en medborgardialog och en trygghetsvandring på Porsön, och där var de flesta deltagare vuxna. Nu vill vi även ge barnen möjlighet att komma till tals och vara delaktiga i beslut som rör dem, säger kommunfullmäktiges ordförande Maritha Meethz.

Engagerade elever

För att nå barn och ungdomar på Porsön har man i samarbete med skolan valt att genomföra digitala vandringar med hjälp av en interaktiv karta över området. Idag var det klass 5 på Porsöskolan som fick placera olika symboler på kartan för att visa vilka platser som de upplever som trygga och roliga men även skrämmande eller otrygga.

Barnen var koncentrerade på sitt uppdrag och diskuterade tillsammans innan de markerade ut sina valda platser.

– Det var kul, men lite svårt att hitta platserna på kartan, menade Siia, 11 år.

Klasskompisen Alva, 11 år, gillade också den digitala vandringen:
– Roligt! Jag satte ett hjärta på skolan.

Ska även träffa högstadiet

Kommunens representanter kommer även att träffa en högstadieklass för att få in synpunkter från lite äldre barn.

– Förutom att säkra att vi får med barns och ungdomars perspektiv så är syftet med de här dialogerna också att stimulera de ungas vilja att vara med i demokratiska processer. Det är viktigt att eleverna förstår att de faktiskt är med och påverkar arbetet med att utveckla Porsön och att de får en återkoppling när vi har sammanställt resultatet, säger Frida Wikström, Luleå kommun, som leder arbetet med utvecklingsplanen.

Den inledande studien i utvecklingsplanen för Porsön beräknas vara klar i april 2018. Därefter fortsätter processen med att utveckla förslag, samråda och granska innan kommunfullmäktige kan fastställa utvecklingsplanen under 2019.

Dialog barn Porsön

Barnen fick även skriva ner synpunkter.