Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Badhuset i Råneå, parkeringskort för turister

Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott behandlar den 8 februari 14 ärenden. Däribland tre medborgarförslag samt ett antal igångsättningstillstånd som t ex ombyggnation av badhuset i Råneå.

Badhuset i Råneå byggs om

Stadsbyggnadsförvaltningen ska ta in anbud för renovering av badhuset i Råneå. Renoveringen omfattar bland annat byte av ytskikt, golvvärme, omfogning av bassängen samt byte av fasadens glaspartier. Dessutom ska en ny barnbassäng byggas. Projektet beräknas kosta 10,5 miljoner kronor och vara klart under andra halvåret 2019.

Inga fler subventionerade parkeringskort för turister

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att försäljningen av parkeringskort för turister upphör. Sedan 1985 har alla som inte varit skrivna i Luleå kommun kunnat köpa kortet som för 20 kronor gett rätt till att under en vecka, under perioden juni-augusti, parkera på allmänna platsparkeringar.

I samband med att en parkeringsstrategi för Luleå centrum tagits fram har frågan aktualiserats. Det finns inget lagstöd för att ha olika taxor för olika grupper annat än i vissa undantag. Därför föreslås kommunfullmäktige besluta att försäljningen ska upphöra. Parkeringskortet har sålts och administrerats av turistbyrån i Luleå.

Se alla handlingar till arbetsutskottets sammanträde 8 februarilänk till annan webbplats