Utvecklingsplan Porsön - Arbetet med förstudien fortskrider

I tisdags togs nästa steg i arbetet med att beskriva vilka frågeställningar som är mest avgörande för utvecklingen på Porsön. Arbetsgruppen gick igenom och diskuterade resultatet av HåSta och alla deltagare fick beskriva sin förvaltnings bild av nuläget på Porsön.

"HåSta står för Hållbar Stadsdel och är ett analysverktyg som kommunen tagit fram i samarbete med universitetet. Genom HåStan och alla förvaltningars presentationer har vi kunnat belysa många olika lager av samhällsbyggandet. Arbetsgruppen har fått en gemensam bild av nuläget på Porsön som blir utgångspunkt för det fortsatta arbetet", säger Frida Wikström projektledare för utvecklingsplanen.

Många av deltagarna tog upp bristen på mötesplatser i stadsdelen samt fysiska och mentala barriärer som en svaghet i området.

"Det kan upplevas som att Porsön är uppdelad i öar som är svåra att röra sig mellan. Det kan även upplevas otryggt att röra sig i vissa stråk. Planstrukturen syftar till att förhindra och försvåra för biltrafik inom och mellan Porsöns olika delområden, vilket är till fördel för blanda annat skola och boendemiljöer", säger Thomas Nylund från miljö- och byggnadsförvaltningen som gav en visuell återblick av Porsöns framväxt från 1960-talet fram till 2000. Se återblicken i pdf-format här.

Värdet av Luleå tekniska universitet och olika evenemang som exempelvis Big Air är några av de styrkor som lyftes vid mötet.

Nästa steg i förstudien är att analysera vilka frågeställningar som är mest avgörande för utvecklingen på Porsön.

Mer information om Utvecklingsplan Porsön finns här