Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Luleåborna fortsatt nöjda med kultur och fritid

I Statistiska Centralbyråns senaste medborgarundersökning ger Luleåborna bäst betyg till kommunens kultur, fritids- och utbildningsmöjligheter. Sämst betyg får äldreomsorgen och bostäder, dock med förbättrade resultat jämfört med fjolårets undersökning

Detta informerades kommunstyrelsens arbetsutskottet om. Luleå ligger bra till på flertalet områden, av 26 undersökta verksamheter ligger kommunen över snittet i 21 fall. Helhetsbetyget för Nöjd-Medborgar-Index ger Luleå en 19:e plats bland de 131 undersökta kommunerna. I undersökningen fick 1 600 Luleåbor i åldrarna 18–84 år tycka till om Luleå och kommunens verksamheter via en enkät som besvarades av 39 procent.

Läs mer om SCB:s årliga medborgarundersökning.länk till annan webbplats