Nu finns fler möjligheter att söka projektmedel för Folkhälsoinsatser

Från och med januari 2018 går det att ansöka om medel för Folkhälsoinsatser löpande under året. Alla ansökningar inkomna före 15:e behandlas under samma månad, med undantag för juli.

Medlen riktar sig främst till insatser för barn, unga och unga vuxna. Syftet med projekten är en bättre och mer jämlik hälsa. Föreningar, bolag, organisationer och andra aktörer kan tillsammans med kommunen göra ansökningar om max 100.000 kronor.

Mer information