Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Tornedalingarnas flagga och den samiska flaggan.

Luleå blir förvaltningsområde för meänkieli och samiska

Nästa år stärks de nationella minoriteternas rättigheter ytterligare i Luleå när kommunen blir förvaltningsområde för meänkieli och samiska.

I går beslutade regeringen att åtta nya kommuner och två landsting ansluts till förvaltningsområdena för finska, meänkieli respektive samiska. För Luleås del gäller beslutet meänkieli och samiska, då kommunen sedan tidigare är förvaltningsområde för finska.

– Vi är glada över regeringens beslut. I Luleå bor en stor andel tornedalingar och även många med samiska rötter. Det finns en stark vilja hos minoriteten att bevara sin kultur och sitt språk. Det var framför allt barnens rätt att få lära sig meänkieli och samiska och ta del av sin egen kultur som motiverade kommunen när vi beslutade att ansöka om att bli förvaltningsområde, säger kommunalråd Niklas Nordström.

Vad betyder förvaltningsområde?

I en kommun som är förvaltningsområde ska de nationella minoriteterna kunna använda sitt språk i kontakt med myndigheten, både skriftligt och muntligt. Det är kommunens ansvar att det finns personal som behärskar språket eller språken. Kommunen ska också kunna erbjuda förskola och äldreomsorg på minoritetsspråken.

– Vi har arbetat med finskt förvaltningsområde i fem år nu och lärt oss mycket om dessa frågor. Nu förbereder vi oss för fullt så att vi även uppfyller kraven för meänkieli och samiska. Det känns bra att de rättigheter som finns i lagstiftningen nu kommer att märkas i vardagen för tornedalingar och samer i Luleå, säger Niklas Nordström.

De kommuner som ansluts till förvaltningsområdena får ett statsbidrag baserat på antalet invånare i kommunen. En kommun som ingår i två eller flera förvaltningsområden får ett tilläggsbelopp på 500 000 kronor.