Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Utelning av utmärkelsen Rådig insats till Samuel Sjöberg.

Ställföreträdande räddningschef Mikael Andersson och räddnings- och beredskapsutskottets vice ordförande Göran Öhman delar ut utmärkelsen Rådig insats till Samuel Sjöberg.

Luleåbor uppmärksammades för rådiga insatser

Idag delade räddningstjänsten ut utmärkelsen Rådig insats till tre ungdomar som under året har visat mod och rådighet och räddat liv.

Utmärkelsen Rådig insats 2017 delades ut av ställföreträdande räddningschef Mikael Andersson vid det traditionella luciafirandet på Luleå brandstation. I år är det tre personer som uppmärksammas för sin insats, alla under 18 år:

Samuel Sjöberg, 13 år, var som vanligt i skolan denna dag i maj. När han kommer ut i korridoren upptäcker han en klasskamrat hängandes med ett rep runt halsen. Samuel rusar fram och lyfter upp kamraten och tillkallar hjälp. Tack vare Samuels agerande fick händelsen en lycklig utgång.

Natacha Larsson, 10 år, var hemma i huset tillsammans med sin pappa när det började brinna. Natacha vaknade och lyckades efter ett tag väcka sin far samt ringa 112 och larma räddningsresurser. Även om Natacha är ung agerade hon sakligt och rådigt vilket ledde till att både hon och hennes pappa kunde ta sig ut från det brinnande huset.

Johan Vonstad Gärtner, 17 år, kom till en järnvägsövergång i början av december. Bommarna var nere och då upptäcker han en rullstolsburen person som sitter fast på spåret. Johan springer dit och får loss honom innan tåget passerar och tack vare Johans agerande fick händelsen ett lyckligt slut.

Ett stort tack för era rådiga insatser!

Bakgrund

Utmärkelsen Rådig insats delas ut av räddningstjänsten i Luleå till person eller personer som under året visat mod och rådighet. Utmärkelsen har funnits sedan 2003 och det är räddningschefen och räddnings- och beredskapsutskottet som utser personerna.

Kriterierna som måste vara uppfyllda för att kunna få utmärkelsen är följande:

  • vederbörande ska ha gjort mer än vad som kan förväntas och
  • hen ska ha räddat eller försökt rädda livet på en medmänniska eller förebyggt fara för andra människor eller
  • hen ska ha räddat eller försökt rädda stora materiella värden eller
  • hen ska ha undanröjt en olycka som skulle orsakat stora konsekvenser på miljön.