Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kommunens webbplats får bra resultat i undersökning

SKL:s årliga jämförelse av kommuners webbplats visar att Luleå kommun ligger över riksgenomsnittet och sammanlagt hamnar på plats 15 bästa webbplatser. Men bra kan alltid blir bättre.

Sedan flera år tillbaka har SKL testat kommunernas webbplatser utifrån ett medborgarperspektiv för att mäta om webbplatsen har relvant och enkel information. Undersökningen består sedan 2016 av en självskattning på 250 frågor om allt från hur man överklagar beslut till om kommunen har en jämförelsetjänst mellan olika verksamheter.

I 2017 års undersökning placerar sig Luleå kommun på 15 plats* av 238 kommuner som deltog. Det är en förbättring med 5 placeringar sedan undersökningen 2016. Kommunens webbplats får 84 procent av maxpoängen i jämförelse med 2016 då andelen låg på 78 procent. Snittet på alla kommuner som deltog 2017 är 79 procent.

Luleå kommuns resultat över år

Bra kan bli bättre

Även om Luleå kommuns webbplats står sig bra i jämförelse med andra kommuner så kan bra alltid bli bättre. Särskilt fokus kommer att ligga på förbättring inom områderna:

  • Bättre information kring äldreomsorg, individ- och familjeomsorg
  • Förbättrad transparens med fler alternativ att jämföra kommunal service inklusive brukarundersökningar

Hitta hela undersökningen på SKLs webbplats.länk till annan webbplats

* 90 kommuner ligger på samma plats eller över