Stadsbyggnadsnämnden byter plats för mötet den 14 december

Stadsbyggnadsnämndens möte flyttas från Midgårdsvägen 19 till Brändö konferens.

Stadsbyggnadsnämndens möte den 14 december byter lokal från Midgårdsvägen 19 till Brändö konferens.

Mötet börjar 13:15.