Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Inledande studie för utvecklingsplan Porsön

Kommunfullmäktige har beslutat att arbetet med Utvecklingsplan Porsön ska påbörjas. Arbetet med en utvecklingsplan omfattar många steg där medborgare, kommunens politiker och förvaltningar samt Länsstyrelsen ska kunna följa och påverka processen, därför kan arbetet ta lång tid.

Just nu arbetar Luleå kommun, stab - kvalitet & samhällsutveckling med en inledande studie som beräknas vara klar i mars eller april 2018. Den inledande studien genomförs som ett förarbete inför en lokal utvecklingsplan, eller en fördjupad översiktsplan. Arbetet med den inledande studien för utvecklingsplan Porsön är uppdelade i tre olika delar: faktainsamling, analys och prioriteringar. All planering ska vara socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar.

När den inledande studien är klar ska det framgå

  • Vilket geografiska området som utvecklingsplanen ska omfatta
  • Vilka frågeställningar som är viktiga att ta hand om utifrån de lokala förutsättningarna.
  • Hur arbetet med utvecklingsplanen ska genomföras.

Läs mer om arbetet med utvecklingsplan Porsön här.