Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
En väg in - Susanne Sjölund, till vänster, och Maria Norgren på servicekontoret jobbar för att det ska kunna bli verklighet till våren. Foto: Simon Eliasson

En väg in - Susanne Sjölund, till vänster, och Maria Norgren på servicekontoret jobbar för att det ska kunna bli verklighet till våren. Foto: Simon Eliasson

Enklare att kontakta kommunen

Det ska bli enklare för Luleåborna att komma i kontakt med sin kommun och snabbt få svar på enkla frågor. Till våren 2018 räknar kommunen med att en första version av ett gemensamt kundcenter finns på plats i Stadshuset.

För ungefär ett år sedan startade arbetet med att se över hur kommunen kan förbättra sin kundservice till Luleåborna, och även bli bättre på att samordna olika administrativa uppgifter inom kommunens organisation. Målet är att höja tillgängligheten till Luleåborna och att effektivisera det interna arbetet. I dag måste till exempel hälften av alla som ringer in till kommunen ringa fler än en gång för att få svar.

En väg in

Utredningen visade att ett gemensamt kundcenter, i stället för flera kundtjänster som det är idag, skulle göra det enklare för Luleåborna att få svar på vanliga frågor. Arbetet med att förbereda för ”en väg in” pågår nu och fler digitala tjänster ska utvecklas där medborgarna själv kan utföra enklare ärenden.

Ett gemensamt kundcenter inrättas i Stadshuset dit medborgarna kan vända sig, både via telefon och besök, och snabbt få hjälp med enklare frågor. I stället för att hänvisa till en handläggare som inte alltid är på plats kan kundcentret svara på frågor direkt.

– Målet är att vi ska starta en första version av kundcenter under våren 2018. Även om allting inte kommer vara klart när vi kör i gång och vi bygger på successivt, säger Maria Norgren som är chef för kundcentret.

Effektivare intern service

Utredningen visade också att den interna servicen som till exempel löne- och fakturahantering skulle kunna samordnas. Därför införs nu ett lönecenter och ett ekonomicenter. Det nya ekonomicentret med ca tio medarbetare kommer att placeras i medborgarhuset i Råneå med start 1 mars 2018.

Susanne Sjölund är chef för nybildade servicekontoret där kundcenter, lönecenter och ekonomicenter ingår.

– Det är tusen frågor och detaljer som ska hanteras och lösas just nu, allt från lokaler till rekrytering av personal.

– Det är inte alltid lätt att styra om en så stor verksamhet som kommunen är men det vi gör nu är ett viktigt steg i utvecklingen till att bli en bättre servicegivare, berättar hon.

Monika Aunes