Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Tankeverkstaden drog fullt hus

En bredd av föreningar och organisationer deltog när Luleå kommun genomförde tankeverkstaden "Tillsammans för ett gott liv i Luleå". Deltagarna diskuterade sina hjärtefrågor med nästan 100 andra deltagare. Kvällen avslutades med att Yvonne lämnade över till Maritha Meethz att föra processen vidare.

Syftet med det deltagardrivna eventet är att fånga upp tankar och idéer för att hitta nya former för ett kommunövergripande och sammanhållet arbetssätt med det civila samhället.

”Vi behöver hjälp att skapa det goda livet i Luleå kommun” säger Yvonne Stålnacke i sin inledning av kvällen. Ylva Löwenborg från SEÖN informerade om hur de arbetar med att skapa goda förutsättningar för alla att delta i dialogen.           

Dialog och vernissage

Dialogerna fördes under 6 principer. Principerna handlar om; självständighet och oberoende, dialog, kvalitet, långsiktighet, öppenhet och insyn samt mångfald.

Under dialogen noterar varje bordsvärd förslag på ett stort papper och hänger sedan upp planschen på väggen. Alla deltagarna kan nu se det gemensamma resultatet och kommentera andras diskussioner genom att skriva post-it lappar och klistra på dialogplanschen. All information sammanställs och publiseras på Luleå kommuns hemsida. Deltagare får återkoppling via e-post samt en inbjudan till en uppföljningsträff där processen fortstätter. Maritha Meethz tar över arbetet som Yvonne Stålnacke startat.

”Vi tackar för alla synpunkter och konstaterar att många av dem är återkommande och det är dessa återkommande synpunkter vi ska börja med. Det är också glädjande att lyssna på samtalen där föreningar pratar om att samarbeta och stötta varandra, avslutar Yvonne Stålnacke.”