Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ingen ny förundersökning

Åklagarmyndigheten har i dag meddelat att man inte kommer att återuppta förundersökningen kring misstänkta oegentligheter på stadsbyggnadsförvaltningen.

Åklagaren har tagit del av rapporten från KPMG angående misstänkta oegentligheter vid stadsbyggnadsförvaltningen och har beslutat att inte återuppta förundersökningen. Därmed kommer inga ytterligare åtgärder att vidtas. Det meddelade åklagarmyndigheten i dag onsdag 1 november.

– Det känns bra att det här har prövats på nytt. Åklagarmyndigheten har konstaterat att det inte finns anledning att gå vidare i ärendet och därmed är saken utagerade för vår del, säger stadsbyggnadschef Roger Danell.

– Nu fortsätter vi jobbet med att säkerställa efterlevnad av beslutade riktlinjer och rutiner samt att vi har en kontrollapparat som fungerar.