Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Skärpt kontroll av beställningar och fakturor

Nu skärper stadsbyggnadsnämnden internkontrollen inom kommunen. Ny granskning av beställningar och fakturor under 2016-2017 genomförs. − Vi vill säkerställa att vi har kontroll på verksamheten säger Lenita Ericson, ordförande stadsbyggnadsnämnden.

Stadsbyggnadsnämnden har beslutat att komplettera sin kontrollplan med en ny granskning och analys av beställningar och fakturor under 2016 och innevarande år. Dessutom genomförs en projektrevision av en oberoende granskare av ett avslutat investeringsprojekt för att ytterligare skärpa kontrollen.

Roger Danell, chef Stadsbyggnadsförvaltningen: −Vi som organisation ska självklart ha rutiner, processer och verktyg som fungerar i det arbete vi gör - och lika självklart behöver vi ha en kontrollapparat som systematisk säkerställer efterlevnad av de samma. Allt annat är oacceptabelt.

För att ytterligare stärka kontrollen ska alla misstankar rutinmässigt utredas: −Vi hanterar årligen omfattande belopp av skattebetalarnas pengar och det är vårt ansvar att, utan undantag, utreda förhållanden där vi av någon anledning misstänker att fel kan föreligga. En viktig princip är självklart att vi i sådana situationer inte själv utreder vår egen verksamhet, utan vi kommer att i större utsträckning också använda oss av oberoende granskare.

Danell är fast besluten att systematiskt stärka den egna kontrollen: −Utredningen har pekat på ett antal allvarliga brister i vår grundläggande beställnings- och fakturahantering. Vi har sannolikt ett långsiktigt arbete framför oss och vi kommer att, tillsammans med oberoende rådgivare, strukturerat arbeta igenom och åtgärda de brister vi har, säger Danell.