Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Så kan du påverka kommunen

Årets medborgarundersökning från Statistiska centralbyrån (SCB) är nu ute hos 1 600 slumpmässigt utvalda Luleåbor. Om du är en av dem så är det ett ypperligt tillfälle att göra din röst hörd. Och det finns fler sätt att påverka.

SCB:s medborgarundersökning

Tyck till om hur det är att leva och bo i kommunen och hur du upplever kommunens service. Ju fler som besvarar undersökningen desto bättre underlag får kommunen att förbättra våra verksamheter.

Medborgarförslag

Du som är folkbokförd i Luleå har rätt att lämna förslag på en fråga eller ett ärende som du tycker att kommunfullmäktige ska ta upp. Lämna eller posta ditt förslag till kommunledningsförvaltningens kansli. Medborgarförslagen kommer framöver att ersättas av så kallade e-förslag som du då kan lämna på kommunens webbplats. 

Synpunkter på service

Varje år får Luleå kommun in omkring 100 synpunkter på vår service via våra webbformulär på lulea.se. Du hittar dem under Kommun & politik - Påverka din kommun. Här kan du lämna synpunkter, klagomål eller berömma kommunens service inom allt ifrån feriejobb till färdtjänst eller parkeringsfrågor. Samtliga synpunkter ingår i kommunens arbete med ständiga förbättringar.

Chatta om aktuella frågor

Vid aktuella frågor anordnar kommunen chattar. Det kan vara om skolan, vård- och omsorg eller bostäder. Här har du möjlighet att komma med synpunkter och ställa frågor direkt till berörda personer inom kommunen.

Stina Östman