Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Antalet kvinnor relativt antalet män i olika ålderskategorier i Luleå år 2015.Vid andelen 0,5 råder balans mellan könen. Diagrammet visar att det råder ett större kvinnounderskott mellan 18–40 år.

Antalet kvinnor relativt antalet män i olika ålderskategorier i Luleå år 2015.Vid andelen 0,5 råder balans mellan könen. Diagrammet visar att det råder ett större kvinnounderskott mellan 18–40 år.

Underskott på unga kvinnor

För en kommun som vill växa är det viktigt att vara attraktiv för kvinnor och framförallt för yngre kvinnor. Luleå kommuns befolkning har en relativt låg genomsnittsålder i och med att vi är en universitetsstad. Men andelen kvinnor i familjebildande ålder är betydligt lägre i Luleå än i Sverige i genomsnitt.

Luleå kommun har runt 77 000 invånare, av dessa är 49,2 procent kvinnor (2016). Vi är inte en kommun med exceptionellt få kvinnor, men det borde finnas fler om man jämför med andra kommuner i samma storlek. För att titta närmare på problemet har forskare vid Umeå universitet genomfört en förstudie på uppdrag av Luleå kommun.

Kvinnounderskott hämmar tillväxten

Rapporten kom i våras och visar bland annat att det stora kvinnounderskottet i Luleå uppstår från 18 års ålder och finns kvar fram till 40 års ålder, se diagram. Det tar alltså flera år innan det blir balans mellan könen. Luleå är en universitetsstad och har många unga kvinnor mellan 20–25 år, även om de unga männen fortfarande är fler. Problemet är att efter 25 års ålder minskar antalet kvinnor kraftigt. Det leder till att Luleå har betydligt färre kvinnor mellan 25–40 år än både Sverige i genomsnitt och andra större städer. Det riskerar att hämma Luleås tillväxt, då det är i den åldern de flesta väljer bostadsort och bildar familj.

Vad beror den låga andelen unga kvinnor i Luleå på och vad kan vi göra åt det?

Forskarna har listat ett antal tänkbara förklaringar och gett förslag på vad Luleå kommun kan göra åt problemet, se exempel i tabell.