Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kvinnounderskottet - hur gör vi?

Enligt rapporten Unga kvinnor från Umeå universitet har Luleå ett underskott av kvinnor mellan 25–40 år. Vad ska kommunen göra för att fler unga kvinnor ska välja att stanna i Luleå? Vårt Luleå har skickat frågan vidare till partiernas gruppledare i fullmäktige. Här är deras svar.

Den förstudie som Miljöpartiet tagit initiativ till visar tydligt att Luleå har en allvarlig brist på kvinnor i barnafödande ålder 25-40 år. Därför är det hög tid att vi politiker sätter ett mål om att öka andelen kvinnor, betonar forskarna. Och de skriver om kvinnobristen: ”Det finns risk att detta förhållande normaliserats i självbilder och inriktningen på olika verksamheter i kommunen”. En viktig insikt, tror vi i MP. Vi tror mer på bredare utbud av utbildning, jobb och kultur än på bredare gator. En grönare stad drar till sig kvinnor. Och dit kvinnor flyttar, dit flyttar männen… Nu är det viktigt att kommunen beställer en fördjupad studie om denna oerhört viktiga framtidsfråga för Luleå kommun!

I allt större utsträckning söker sig unga kvinnor med familj ut till landsbygden. Man söker sig då till en rofylld omgivning för barn att växa upp i och ofta ett betydligt billigare boende. Alternativet är då pendling eller arbete på plats. Förskola och skola måste erbjudas inom rimligt avstånd. En av förutsättningarna är att det finns ett fungerande fibernät till en rimlig kostnad. Med ett fungerande fibernät kan företag med fördel etableras på landsbygden - även fritidsintressen i den natur som erbjuds kan nyttjas på olika sätt.

Kommunen måste bli mer företagsvänlig som möjliggör för fler intressanta företag att etablera sig, attraktiva jobb kan då skapas där unga kvinnor vill arbeta och utvecklas. Det måste även finnas tillgängliga bostäder med lägre hyra, så ungdomar kan flytta hemifrån och bilda egna familjer. Det ska även finnas möjlighet att välja barnomsorg och skola, valfrihet är en viktig faktor för barnfamiljer. Höj lönerna för sjuksköterskor, vårdpersonal, lärare och pedagoger för att Luleå kommun ska bli en attraktiv arbetsgivare, samt ge bättre arbetsvillkor för de som jobbar inom kvinnodominerade yrken.

Svår fråga, eftersom kvinnor likt män vill så många olika saker. Mitt generella svar är att kvinnor ofta söker sig till urbana miljöer där det finns en mångfald av bl a kultur, handel, restauranger, jobbmöjligheter, nöjesliv och välfärdstjänster. Vi måste därför fortsätta att utveckla stadskärnan och de nya bostadsområdena så att de upplevs moderna och nytänkande. Luleå måste ha ett bredare näringsliv där vi kan erbjuda spännande jobb och utbildningar, där det går att göra karriär. Vi ska ha ett gott näringslivsklimat där företag kan växa och utvecklas. Luleå ska även upplevas som en trygg stad att bo och leva i.

För att få fler kvinnor attraherad av Luleå och vilja stanna måste det stimuleras till en bredare arbetsmarknad och utbildning. Man måste sammanföra arbetslivet bättre både under utbildningarna samt efter slutförd studietid. Skapa en större rörlighet i bostadsmarknaden samt erbjuda olika boendemöjligheter i hela kommunen. Luleåbornas delaktighet i kommunens utveckling är en framgångsfaktor. Fritid och kultur är betydelsefullt samt att det finns mötesplatser där spontana aktiviteter kan ske. Bra skolor och förskolor i hela kommunen är viktigt för att skapa trygghet och framtidstro.

Luleå har som resultat av vår kraftfulla politik och vårt goda samarbete med omgivande samhället fått en starkare tillväxt de senaste åren. Det innebär att också unga kvinnor i allt större utsträckning väljer att bo kvar eller flytta till Luleå. Men det räcker inte. Vi måste bli ännu attraktivare för att kunna växa mer. Umeå universitets rapport säger att Luleå behöver bli minst 100 000 invånare. För att få fler att välja att bo, leva och verka i Luleå måste vi satsa på helheten.

 • En större bredd på arbetsmarknaden
 • Fler bostäder
 • En god offentlig verksamhet
 • Ett attraktivt kultur- och fritidsliv
 • Goda kommunikationer
 • Bra utbud av handel
 • Ett öppet och tillåtande klimat

Luleå behöver tydligare profilering som en jämställd kommun. Vi ska gå före och göra mera än andra kommuner och mer än vad vi måste göra som kommun. Exempelvis genom:

 • fler profilerade kultur- och fritidsarrangemang
 • feministisk stadsplanering och trygghetstänk för kvinnors tillgång till offentliga rummet
 • trygg kollektivtrafik
 • bredda universitetets utbildningsvägar
 • utveckla kommunens attraktivitet för barnfamiljer.

Det är inte fel att unga kvinnor väljer att flytta, men vi behöver vara tillräckligt bra för att kvinnor ska flytta hit och/eller hem igen.

Luleå har länge haft en arbetsmarknad som dominerats av historiskt ”manliga” branscher som industri och teknik. För att bli en mer dynamisk och attraktiv kommun måste vi skapa förutsättningar för ett mer differentierat näringsliv. Med möjlighet till arbete och karriär inom fler yrken och branscher skulle fler kvinnor kunna, och vilja, stanna i Luleå.

Rättvisepartiet Socialisterna och Sverigedemokraterna har valt att inte besvara frågan.