Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Korrigering av uppgift

Korrigering angående uppgift som lämnades på presskonferensen den 11 oktober.

På presskonferensen den 11 oktober som hölls med anledning av misstänkta oegentligheter inom stadsbyggnadsförvaltningen sades att ingen av de anställda som namngavs i polisanmälan som misstänkta för att ha tagit emot varor finns kvar.

Det var en felaktig uppgift. En av personerna var anställd till och med september. Därefter är personen tillgänglig på timbasis för att medverka till att avsluta projekt där personen har medverkat.

– Det förekommer att tidigare medarbetare under en övergångsperiod finns tillgängliga för sakkunskap i samband med projektavslut, säger stadsbyggnadschef Roger Danell.