Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Tyck till om Luleå kommun

Årets medborgarundersökning från Statistiska Centralbyrån (SCB) är ute hos 1 600 slumpmässigt utvalda Luleåbor. Ta chansen och tyck till!

Frågorna handlar om hur det är att bo och leva i Luleå, hur du bedömer den kommunala servicen och möjligheten till inflytande. Om du är en av dem som fått hem enkäten, ta chansen och gör din röst hörd. Luleå kommun vill veta vad du tycker.

SCB har sedan 2006 genomfört medborgarundersökningar på uppdrag av Luleå kommun. Resultatet av årets undersökning presenteras i december. Tidigare resultat kan du läsa här.