Vem gör Luleå varmare och gladare?

Nu är det dags att nominera personer till Årets trygghets- och folkhälsoinsats.

Luleå kommun vill belöna personer som på något sätt fämjat folkhälsan i Luleå. Personen ska på något sätt varit bidragande till att Luleå blivit lite varmare, gladare eller tryggare. Stipendiet har tre delar och varje stipendiat får 5.000
kronor var. 

  • Årets folkhälsoinsats delas ut till en person som bidrar till trivsel, social gemenskap och en positiv livsstil.
  • Årets trygghetsinsats delas ut till någon som bidrar till ökad trygghet för andra, genom att öka förtroendet mellan människor eller förebygga brott.
  • Årets tryggaste klass delas ut till en skolklass åk 3-9, där elever och pedagog tillsammans skapat ett tillåtande klimat där alla kommer till sin rätt.

Nomineringstiden pågår fram till 29 oktober

Nominera dina kandidater här.

Läs mer om stidendet.