Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
U som utveckling: Kommunens satsningar på Råneå gick i hamn. Foton: Viveka Österman

U som utveckling: Kommunens satsningar på Råneå gick i hamn. Foton: Viveka Österman

Resultaten av kommunens satsningar i Råneå 

13 nya jobb har skapats och minst tio jobb kommer att skapas i Råneå nästa år. 73 miljoner kronor har Luleå kommun och dess bolag investerat i Råneå med omland sedan 2015. De närmaste åren satsar kommunen 60 miljoner kronor i en ny vattenförsörjning för Råneå.

– Vi kan visa att nästan alla satsningar som vi presenterade för två år sedan har gått i hamn. Sedan 2015 har Råneå vuxit med 77 nya invånare och det råder bostadsbrist. Luleå kommun möjliggör för ökat byggande. Förutom gällande detaljplan pekar utvecklingsplanen ut fyra nya områden för fler bostäder i attraktiva lägen i natursköna Råneå. Så det är bara att bygga nu, förklarar kommunalråd Niklas Nordström.

– Att kommunen flyttar en del av sitt servicekontor till Råneå är helt i linje men den motion som vi lade 2015. Det är lysande att det blir av. Det stärker arbetsmarknaden i Råneå och gynnar våra butiker, säger Erland Nilsson, gruppledare för Landsbygdspartiet.

På en pressträff berättade Erland Nilsson, gruppledare Landsbygdspartiet, Matz Engman, vd Luleå Näringsliv, kommunalråd Niklas Nordström och Tanja Nilsson, chef för Medborgarkontoret (fr v) om samarbetet för utveckling i Råneå med omland.

På en pressträff berättade Erland Nilsson, gruppledare Landsbygdspartiet, Matz Engman, vd Luleå Näringsliv, kommunalråd Niklas Nordström och Tanja Nilsson, chef för Medborgarkontoret (fr v) om samarbetet för utveckling i Råneå med omland.

Så blev utfallet av de tolv satsningarna för Råneå:

 1. Lulebo fortsätter sitt arbete med att bygga bostäder i Råneå. Detaljplanarbete pågår för trygghetsbostäder.
 2. Lulebo har investerat 30 miljoner kronor i omfattande renoveringar på Klinikvägen under 2015-2017. Nästa år är tre miljoner kronor planerade för renoveringar på Klapphällsstigen.
 3. Det lokala företaget Lindströms Golv & Bygg förvärvade 126 lägenheter från Lulebo för 36 miljoner kronor och är en fortsatt stark aktör som äger hälften av alla lägenheter i Råneå. Renoverar beståndet löpande.
 4. Gällande detaljplaner ger plats för 52-78 lägenheter. 28 bygglov har beviljats sedan 2015, därav 13 för ny- och ombyggnad av fritids- eller bostadshus.
 5. Utvecklingsplanen för Råneå är ute på granskning och planeras beslutas i februari 2018. Möjliggör för att Råneå ska kunna växa med nya företag och nya bostäder i attraktiva lägen, bland annat Näset vid Råne älven.
 6. Luleå Energi investerade 28 miljoner kronor under 2015-2016 i underhåll och förstärkning av elnätet. Under 2017 och några år framåt fortsätter investeringarna i Råneå med omland för att förstärka och automatisera nätet. För närvarande byggs nya isolerade elledningar i Bjurådalen.
 7. 15 miljoner kronor har under 2015-2016 investerats i ledningsnät och dricksvattenförsörjning. Ca 60 miljoner kronor investeras 2018-2020 i en ny vattenförsörjning för Råneå. Därutöver budgeteras 12 miljoner kronor för underhållsarbeten i det befintliga nätet. Vattentäkt Andträsk är vattenskyddsområde. En ny va-plan för Råneå ska beslutas vid årsskiftet 2017/2018.
 8. Luleå kommun placerar minst tio jobb i Råneå. Kommunen bildar ett centralt servicekontor som placerar ekonomisupporten i Råneå. En översyn pågår för att hitta en långfristig lösning till hur kommunens lokaler i medborgarhuset och Klockarängen ska kunna användas. Även andra aktörer ska kunna hyra lokaler i Råneå.
 9. Kommunen fortsätter sitt integrationsarbete i Råneå. Sedan det nya boendet på Klockarängen öppnades 2015 har 13 nya tjänster tillsatts (12 handledare plus enhetschef). HVB-hemmet har 16 platser för asylsökande ungdomar.
 10. Luleå Näringsliv har just påbörjat ett projekt för att öka företagandet och stärka näringslivet i Råneå och Råne älvdal. Minst fyra nya företag ska startas och ett branschråd bildas. En projektledare rekryteras och påbörjar sitt arbete inom kort i medborgerhuset.
 11. Bredbandsutbyggnaden i Råne älvdal ska påskyndas i och med att Luleå kommun vill överlåta sitt bidrag på åtta miljoner kronor till den aktör som kan bygga så många områden som möjligt.
 12. Kängsö båthamn har en ny vågbrytare som kommunen bidrog till med 750 000 kronor i bygdemedel.

Läs en sammanställning om kommunens tolv satsningar, 2017 jämfört med 2015.