Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Enkätundersökning för unga i Luleå

Ungdomar födda 1993 och skrivna i Luleå får nu i början av oktober ett vykort av Luleå kommun. Kommunen vill nå unga för att de ska bidra med sitt perspektiv om hur Luleå kan bli en ännu bättre stad för unga att leva i.

Politiker och kommunledning vill veta vad unga Luleåbor har för uppfattning i en rad frågor och genomför under oktober en LUPP-enkät. LUPP står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och det är MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) som står bakom den nationella enkäten.

Frågorna i den digitala enkäten ger svar på hur unga i Luleå ser på inflytande och demokrati, situationen i skolan, möjligheten till arbete, hälsa, trygghet, fritid och framtid. Undersökningen genomförs var fjärde år i årskurs åtta, år två på gymnasiet samt bland invånare som fyller 24 år under året.

Kommunen uppmuntrar 24-åringarna att fylla i enkäten

Alla -93:or som fyllt i enkäten komplett har chans att vinna ett av de 17 Luleåcitykort som finns i potten. Kortet är laddat med 1.300 kronor och kan användas i butiker, caféer och restauranger i centrala Luleå. I tävlingen vill kommunen få tips på hur vi kan öka och förenkla ungas möjlighet att påverka.

Mer information