Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Bredbandsutbyggnad fortsätter

Luleå kommun har som mål att alla hushåll ska ha tillgång till bredband med 100 Megabit per sekund om tre år. Över 75 procent av hushållen har redan tillgång till den kapaciteten. Där har Lunet till övervägande del stått för utbyggnaden. För de resterande 25 procent hushåll pågår eller planeras utbyggnad.

Telekommarknaden är avreglerad vilket innebär att privata företag förväntas svara för utbyggnad av bredband och kommunerna enbart agera där inget intresse från marknaden finns. Lunet räknas i dessa sammanhang som en marknadsaktör.

Konkurrensutsättning

– Vi räknar med att vår upphandling, där vi överlåter ett bidrag på över åtta miljoner, tillsammans med de satsningar som görs på rent kommersiella grunder kommer att resultera i att vi inom två år har en väldigt bred täckning av fiber i Luleå, förklarar Göran Gabrielson från staben för kvalitet och samhällsutveckling.

IP only vill bygga fiber i bland annat Råne älvdal. Skyltarna i Södra Prästholm står tätt längs vägen och visar att intresset är stort.

IP only vill bygga fiber i bland annat Råne älvdal. Skyltarna i Södra Prästholm står tätt längs vägen och visar att intresset är stort.

Sammanfattning bredbandsutbyggnad Luleå kommun

Lunet

 • Bälinge och Sandnäset utbyggd 2016.
 • Har byggt och bygger ut i Måttsund, Kallax och Lulnäset i år och kommande år.
 • Har byggt ut i Björsbyn och områden runt Rutvik.
 • Kommer att bygga i Sunderbyn och Renholmen 2018.
 • Fortsätter förtätning i redan utbyggda områden.

Luleå kommun

 • Stenudden och Mörön utbyggd 2016.
 • Har fått bidrag för utbyggnad i Niemisel och byarna Västmark, Eriksberg, Hollsvattnet och Bredträskheden. Upphandlar så att den aktör som kan bygga så många områden som möjligt får överta kommunens bidragspengar.

IP Only

 • Intresserad att bygga i Sunderbyn.
 • Samlar i intresseanmälan och vill bygga ut Råne älvdal och Bjurådalen samt mellan Gäddvik och Bälinge, i Mjöfjärden och Klöverbygden.

Zitius

 • Vill bygga ut Hertsölandet, Hagaviken, Persön, Börjelslandet, Ängesbyn och Altersund men har ännu inte börjat gräva.
 • Har visat intresse för Råne älvdal, planerat för fiber i Vitådalen och byarna i Klöverbygden.