Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Det byggs i kommunen

I år beräknas 600 bostäder bli färdiga. Totalt blir cirka 2 300 bostäder klara under 2017-2019 för cirka 4 200 personer. Vårt Luleå har sammanställt ett urval av det som redan byggts, bostäder som byggs och kommer att byggas i kommunen.

Byggs nu

 • Bergnäsets trygghetsboende, 120 bostäder, under uppförande (Lulebo)
 • Kuststad, 300 bostäder, under uppförande (Innerstadsfjärden AB)
 • Kvarteret Laxen, (Kungsgatan) 30-35 bostäder, under uppförande (HSB)
 • Kallkällan 4, 40 bostäder, under uppförande (Lulebo)
   
Kvarteret Fågeln vid Varvsleden/Södra hamn ska rymma upp till 150 nya bostäder. Bild: Tirsén & AIli Arkitekter.

Kvarteret Fågeln vid Varvsleden/Södra hamn ska rymma upp till 150 nya bostäder. Bild: Tirsén & AIli Arkitekter.

Detaljplaner

 • Kallkällan 10, 100 bostäder, laga kraft (Lulebo)
 • Klintbacken, 94 bostäder, laga kraft (Rikshem)
 • Kv Gripen (Köpmangatan), 30 bostäder, laga kraft (Brf Gripen)
 • Malmudden, ca 150 bostäder, laga kraft (Fastighetsföretaget Udden
  i Luleå)
 • Kronandalen, ca 2 000 bostäder, laga kraft
 • Kvarteret Fågeln (Varvet), 140-150 bostäder, detaljplan pågår (HSB/NCC)
 • Porsögårdarna, 300 bostäder, detaljplan pågår (Heimstaden)
 • Kvarteret Gersen (Södra Hamnleden/Kundsgatan), 18 bostäder, detaljplan pågår (Galären)
Vid gamla Áhlens planerar Diös att bygga ca 100 bostäder (Bild: Tirsén & Aili Arkitekter)

Kvarteret Tjädern (Skeppsbrogatan), ca 100 bostäder, detaljplan pågår (Diös), bild till vänster

Bergviken, trygghetsboende 80 bostäder, detaljplan pågår (Galären)

Kulturbyn Kronan, ca 300 bostäder, detaljplan pågår (Rikshem)

Landsgatan, 40-45 bostäder, detaljplan pågår (HOJ)

Kvarteret Svanen (Älvgatan/Gültzauudden), 60 bostäder, planarbete pågår (MAF fastigheter)

Munkebergs strand, ca 700 bostäder, godkänt planprogram

 

Vad är en detaljplan?

En detaljplan reglerar vad och var man får bygga samt hur mark och vatten ska
användas inom ett visst område. En detaljplan är juridiskt bindande och ger
fastighetsägaren en byggrätt.

Karin Kemi