Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Hat och hot - en del av politikernas vardag?

Mer än hälften av Sveriges högsta kommunpolitiker har utsatts för hot och trakasserier. Det visar en aktuell enkät i tidningen Dagens Samhälle. Hur ser Luleås kommunalråd på frågan – är hot, hat och trakasserier en del av den politiska vardagen? Och var går egentligen gränsen för det privata?

Luleå är en trygg och säker plats att bo på. Men våra kommunalråd bekräftar också bilden av ett tuffare samhällsklimat. En vardag där hot och hat blivit ett vanligt inslag i det politiska arbetet. Yvonne Stålnacke, Luleås kommunalråd sedan elva år tillbaka, ser en stor förändring över tid:

– Hela mediebilden har förändrats, inte minst genom sociala medier. Det har alltid funnits – och ska få finnas – uppfattningar om oss politiker och de beslut vi fattar. Nu finns ett annat utrymme och en snabbhet för att uttrycka sina åsikter och sitt hat. Det är en mycket olycklig utveckling, säger hon.

Gränser i tyckandet

Synpunkter och åsikter, ros och ris. Som kommunalråd får man räkna med ett visst intresse även för privatpersonen bakom politiken. För Yvonne Stålnacke finns det tydliga gränser.

– Jag har varit politiker länge och har lärt mig hantera det negativa. Jag läser inte allt som skrivs om mig. Det jag tycker är svårt är när familjen drabbas. De kan inte värja sig på samma sätt och kan ta illa vid sig. Det är inte ok.

Årets politiker 2016, Niklas Nordström, är ständigt medieaktuell. Inte minst i sociala medier. Med drygt 5 000 följare på Facebook har han erfarenheter av både näthat – och hot.

– Det finns en grupp människor som lägger ned mycket tid på att skriva elaka kommentarer och på att håna och förlöjliga politiker. Och det eskalerar. Alla får givetvis tycka vad de vill om oss och de beslut vi fattar. Vi gör politiska avvägningar och det är en del av vårt arbete. Hot och hat är tyvärr en konsekvens av det, säger han.

Personlig integritet

Niklas Nordströms väljer att inte låta näthatet styra eller begränsa det politiska arbetet. Och han tvekar inte att markera när gränserna för vad som är ok överskrids:

– Jag skannar kommentarsfälten, blockerar och anmäler om jag ser direkta angrepp mot mig som person. Det finns givetvis grader i det här. Om någon till exempel utger sig för att vara ”mig” och skriver saker i mitt namn, då måste jag agera. Men i det stora hela låter jag inte näthatet påverka mig.

Det positiva överväger

Öppna forum och sociala medier har givetvis många positiva aspekter. Yvonne Stålnacke anser att fördelarna överväger:

– De goda krafterna är starkare och viktigare. Jag får ett stort stöd i min politik genom sociala medier och det driver mig framåt. Det är också det jag väljer att ta med mig när jag slutar som politiker.

Malin Taavola