Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Dom om jaktavtal

Förvaltningsrätten har den 30 augusti beslutat att nuvarande jaktavtal med Luleå jaktvårdsklubb är ogiltigt.

Luleå kommun kommer nu att se över domen och ta ställning kring fortsatt arbete om nytt arrendeavtal. Klartecken till Luleå jaktvårdsklubb har getts att tillsvidare jaga på kommunens mark, eftersom älgjakten redan har startat.

För mer information:
Robert Eriksson, stadsbyggnadsförvaltningen
Telefon: 070-380 52 04