Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Viktiga satsningar på infrastruktur som gynnar Luleås tillväxt

Idag presenterades tjänstemannaförslaget till den kommande nationella transportplanen som ska gälla från 2018 till 2029. Förslaget innehåller fyra viktiga punkter för Luleås räkning: satsning på att muddra för större fartyg till Luleå, förstärkt stambana för att underlätta för stålpendeln från Luleå, förstärkt malmbana för tryggare malmtransporter samt utbyggd järnväg mellan Umeå och Skellefteå.

– Detta är det yttersta beviset för att vårt långsiktiga arbete att driva våra prioriterade frågor haft effekt. Vi har deltagit i Almedalen, arrangerat möten och konferenser på hemmaplan, samarbetat med offentliga och privata aktörer för att nå ut med vårt budskap. Och nu ser vi resultatet, säger Yvonne Stålnacke, kommunalråd.

– Muddringen av farleden till Luleå hamn finns med i förslaget och därmed kan Malmporten förverkligas. Sedan tidigare har EU konstaterat att det här är ett angeläget projekt och Trafikverket gör samma analys. Nu kan norra Sveriges industrier leverera än mer exportintäkter till Sverige. Sammantaget är det här mycket bra för Luleå och för hela Norrbotten. Vi ska nu sätta oss ner och analysera förslagen i detalj för att se hur vi går vidare, säger Niklas Nordström, kommunalråd.

– Det är bra att man föreslår en förlängning av järnvägen från Umeå till Skellefteå. Det lägger en bra grund för fortsättningen till Luleå, men vi hade gärna sett att hela Norrbotniabanan hade funnits med i förslaget, säger Yvonne Stålnacke.