Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Viktigt att vara i Almedalen

För fjärde året i rad deltar Luleå kommun under Almedalsveckan i Visby. Syftet är att träffa inflytelserika personer från olika samhällssektorer och att få fler att upptäcka de möjligheter som Luleå erbjuder. Här summerar Lenita Ericson, ordförande i stadsbyggnadsnämnden, sina intryck av Almedalen.

Lenita Ericson

Lenita Ericson, ordförande i stadsbyggnadsnämnden

- Almedalsveckan har hittills överträffat mina förväntningar. Bland annat har vi tagit viktiga steg framåt i förverkligandet kring kommunens vision om ett resecentrum, säger Lenita Ericson som är i Almedalen för första gången.

Enbart mötet om de möjligheter som ett resecentrum innebär, har varit värt de dagar hon är på plats. Lenita Ericson berättar också att hon har fått möjlighet att i olika sammanhang diskutera digitaliseringens möjligheter för ökad medborgarnytta och ökat bostadsbyggande.

- Det här är diskussioner som jag känner kommer att leda till ett tydligare ledarskap i dessa frågor hemmavid, säger Lenita Ericson.

Hennes sammanfattande reflektioner summerar hon på följande sätt och lyfter framför allt betydelsen av att ha en tydlig agenda med förbokade möten. Det gör vistelsen i Almedalen till ett effektivt evenemang.