Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Skisser som ligger till grund för tre av säsongens planteringar i stora urnor.De ska placeras på (från vänster) Södra hamn, Loet och Smedjegatan.

Skisser som ligger till grund för tre av säsongens planteringar i stora urnor.De ska placeras på (från vänster) Södra hamn, Loet och Smedjegatan.

Randigt, rutigt och prickigt

Just nu planterar parkavdelningen ut alla blommor som drivits upp i växthusen i Björsbyn under vintern och våren. Temat denna sommar är randigt, rutigt och prickigt.

Som vanligt är det personalen på stadsbyggnadsförvaltningens sektion park och evenemang som tagit fram temat för säsongen. Genom att dela in rabatterna i olika fält skapas geometriska mönster. Det är ett nytt sätt att plantera och förväntas ge en fin visuell effekt.

Arbetet med årets planteringar började redan förra hösten med att man gjorde skisser utifrån det fastställda temat. Skisserna har använts som underlag vid beställning av småplantor och fröer och fungerar sen som mallar för de som ska plantera ut växterna i de olika rabatterna och växtkärlen.

Den kalla våren har inneburit att temperaturen varit för låg i de växthus som saknar uppvärmning. Genom att tränga ihop alla plantor i de uppvärmda växthusen har man ändå lyckats klara beståndet. För att säkerställa tillräcklig mängd plantor har man haft en överproduktion på ungefär tio procent.

Färre blommor i rondellerna

Nytt för i år är att färre växtkärl och planteringar ska finnas i rondeller och på refuger. Sara Svensson, avdelsningscheg på stadsbyggnadsförvaltningen, förklarar varför:

– Vi har fattat beslutet utifrån säkerhetsskäl. Personalen utsätts för onödiga risker genom att de måste vistas i trafiken när de ska vattna och sköta växterna.

Beslutet kommer att innebära minskad blomfägring längs trafiklederna men desto mer på andra ställen.

– Det kommer att bli lika mycket blommor som tidigare, försäkrar Sara.

Utplanteringen av plantorna sker från mitten av juni och då hjälper säsongsanställd personal och inte minst kommunens feriejobbare till.

Karin Kemi