Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Så satsar kommunen 2018-2020

Kommunfullmäktige klubbade idag Luleå kommuns strategisk plan och budget för perioden 2018-2020. Den innehåller årliga investeringar på cirka en miljard kronor. En hög investeringsnivå som beror på att kommunen växer.

Fler invånare ger ökade skatteintäkter men också högre kostnader för kommunen.

Vi bygger ut och förstärker va-nätet, nya bostadsområden växer fram med nya skolor och förskolor och vi renoverar och bygger om befintliga.

Vi planerar för fler boenden för äldre och utsatta grupper.

Kommunen satsar även på ett hållbart resande och investerar totalt 21,5 miljoner kronor i kollektivtrafiken under perioden. En elbusslinje mellan Kronan och Porsön ska införas och Luleå Lokaltrafiks bussar ska byta till förnyelsebara bränslen.

Kommunens strategiska plan och budget för 2018-2020 som kommunfullmäktige beslutade om den 20 juni.

Kommunens strategiska plan och budget för 2018-2020 som kommunfullmäktige beslutade om den 20 juni.

 

Text: Stina Östman, grafik: Karin Kemi