Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Extremism, förmånscyklar, masterplan

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade nio ärenden på sista sammanträdet före sommaruppehållet. Bland annat en strategi mot våldsbejakande extremism, möjlighet till förmånscyklar och masterplan för Luleå Airport City.

Masterplan för Airport City

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att anslå 400 000 kronor till en förstudie om hur Luleå Airport City kan utvecklas. Luleå Näringsliv vill i förstudien ta fram ett underlag om utvecklingspotentialen för flygplatsen och området. Syftet är att öka regionens konkurrenskraft genom fler etableringar inom transport och logistik.

Förebyggande mot extremism

En strategi mot våldsbejakande extremism återremitterades. Strategin beskriver hur Luleå kommun arbetar förebyggande så att unga inte hamnar i utanförskap och riskerar att dras in i våldsbejakande miljöer. Arbetsutskottet efterlyste kompletteringar, bland annat att stadsbyggnadsnämnden får en tydligare roll.

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål.

Cykel som förmån

Anställda inom Luleå kommun ska erbjudas förmånscykel. En motion från miljöpartiet om förmånscyklar ska däremot avslås med hänvisning till att arbete med det redan pågår. Förslag att cyklar skulle ingå i kommunens förman till personalen har utreds sedan tidigare. För tillfället upphandlas en leverantör som ska utveckla och administrera kommunens utbud av förmåner till sina anställda.