Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kritik mot skolans sätt att genomföra medborgardialoger

Luleå kommun kritiseras i den utvärdering från redovisningsbyrån PwC som har granskat hur medborgardialogen kring framtidens skola genomfördes. Revisorerna konstaterar bland annat att syftet och målsättningen med dialogerna borde ha varit tydligare.

Kommunfullmäktige beslutade att de medborgardialoger som genomfördes hösten 2015 i samband med diskussionerna om Framtidens skola skulle utvärderas av en extern revisor. Uppdraget föll på PwC som nu levererat sin slutrapport. Rapporten kritiserar det sätt som kommunen genomförde medborgardialogerna på.

Revisorerna konstaterar bland annat att när dialogerna planerades och genomfördes hade Luleå kommun ännu inte någon fastställd strategi för hur medborgardialoger ska genomföras. Kommunen brast också när det gäller att ta fram ett tydligt syfte och mål med dialogerna. Vidare konstarerar revisorerna att den politiska involveringen i planeringen av dialogerna har varit begränsad.

-Jag delar revisorernas kritik. Sedan skolan genomförde sina medborgardialoger har kommunfullmäktige fastställt riktlinjer för hur vi ska genomföra sådana dialoger. Dessutom har vi haft utbildningar för såväl politiker som tjänstemän kring dessa frågor, där vi diskuterat hur kommunen i framtiden ska genomföra medborgardialoger på bästa sätt för samtliga parter, förklarar kommunalrådet Yvonne Stålnacke.

-Det innebär att kommunen idag står bättre rustad än när skolan genomförde de medborgardialoger som nu är granskade. Rapporten kommer nu att behandlas politiskt så att vi kan fortsätta diskussionen hur kommunen kan utveckla sin dialog med medborgarna i framtiden, säger Yvonne Stålnacke.

Läs granskningen här