Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Företagsklimatet i Luleå får bra betyg

Luleås företagare är i stort nöjda med företagsklimatet i kommunen. Det visar Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning som presenterades i dag. Luleå ligger i topp jämfört med övriga Norrbottenskommuner och även högre än riket i övrigt.

Det sammanfattande omdömet är också högt när man tittar på jämförbara kommuner som Umeå, Linköping, Gävle, Sundsvall och Skellefteå.

Trots att Luleå ligger bra till är resultatet något lägre än i förra årets undersökning. På en betygsskala från 1-6 (1=dåligt, 6=utmärkt) hamnar Luleå kommun i år på 3,58 jämfört med förra årets 3,66.

– Företagsklimatet är viktigt för kommunen. Nu behöver vi analysera materialet för att se vad vi kan göra bättre, säger kommunalråd Yvonne Stålnacke.

De vanligaste kontakterna mellan företagarna och kommunen gäller bland annat tillstånd, upphandling och tillsyn.

I september presenteras den årliga rankingen av det lokala företagsklimatet som bland annat baseras på resultaten från enkätundersökningen.

Se hela undersökningenlänk till annan webbplats

Kommunen gör en egen enkätundersökning

I år genomför Luleå kommun en egen enkätundersökning som vänder sig till alla företag som kontaktar kommunen i frågor om brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd, så kallade myndighetsärenden.

Syftet är få veta hur nöjda företagarna är med kommunen när det gäller information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.