Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

60 miljoner till kommunala infrastrukturen på Kronandalen

Nu är nästa etapp för Kronandalen beslutad av stadsbyggnadsnämnden. Arbetet omfattar byggande av GC-väg längs Bensbyvägen, konstnärlig gestaltning, Träffparken och Entré syd - med fokus på tillgänglighet och hantering av dagvatten.

 

Etappen inleds nu med arbete kring entré syd - Gamla vakten på LV7 området - sedan följer schaktarbete för ny gång- och cykelväg längs Bensbyvägens östliga sida. Parallellt pågår arbetet med de ena av de två nya parkerna i området - Träffparken, som blir den centrala i området Kronandalen.

Läs mer om arbetet i Luleås nya stadsdel - Kronandalen.