Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Samrådsmöte

Många samlades i Råneskolans matsal.

Många engagerade på samrådsmöte i Råneå

Måndag 8 maj hölls ett samrådsmöte om förslaget till utvecklingsplan Råneå. Ungefär 70 boende i Råneå med kringliggande byar deltog, samt politiker och tjänstemän från kommunen.

Maritha Meethz, kommunfullmäktiges ordförande, ledde mötet. Syftet med mötet var att redovisa det förslag till utvecklingsplan som är framtaget, och ge boende i Råneå med kringliggande byar möjlighet att ge synpunkter på de olika förslagen i utvecklingsplanen.

Under arbetet med att ta fram utvecklingsplanen har ett antal medborgardialoger hållits. Boende hade nu möjlighet att se i vilken utsträckning deras synpunkter kommit med.

Utvecklingsplanen är en fördjupning av översiktsplanen och tydliggör hur Vision Luleå 2050 ska förverkligas i Råneå, samt hur det bidrar till hela kommunens utveckling. Utvecklingsplanen sträcker sig över 20 år och ger en beskrivning av den långsiktiga utvecklingen av området.

Rapport och samlade synpunkter från samrådsmötet

Du kan lämna synpunkter på förslaget till utvecklingsplan fram till den 26 maj.