Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Visselblåsarfunktion för alla inom Luleå kommun

Alla anställda inom Luleå kommun och de kommunala bolagen ska kunna slå larm om allvarliga missförhållanden i sin verksamhet utan att frukta repressalier. Luleå kommun planerar att inrätta en visselblåsarfunktion på webben.

Det informerade kommundirektör Mikael Lekfalk kommunstyrelsen om idag.

– Allt ska gå rätt till. Kommunala skattemedel ska användas till den kommunala välfärden och ingenting annat. Visselblåsarfunktionen skapar vi mest i förebyggande syfte, förklarar Lekfalk.

Enligt lag kan arbetstagare slå larm om allvarliga missförhållanden, det betyder i första hand brott med straffskala fängelse som bedrägeri, förskingring, givande och tagande av mutor eller miljöbrott.

Kommunen förbereder nu en upphandling om lämpligt system för funktionen som beräknas vara i drift i höst.

Bakgrund:

Sedan 1 januari 2017 finns ny arbetsrättslig lagstiftning om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden. Lagen förutsätter att man först larmar internt. När inga åtgärder mot missförhållande vidtagits eller det av någon anledning inte går att slå larm ska man larma externt.

Göteborg var den första kommunen i Sverige som upprättade en visselblåsarfunktion 2011 efter en muthärva inom kommunen och kommunala bolag.

Kontaktperson:

Mikael Lekfalk, kommundirektör, 070 650 5410