Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Krisberedskapsveckan 8-14 maj

Nästa vecka uppmärksammar Luleå kommun den nationella Krisberedskapsveckan. Besök våra utställningar och lär dig mer om vad du kan göra för att förbereda dig i händelse av en kris.

Luleå kommun har en god beredskap för att hantera samhällskriser av olika slag. Det är också viktigt att du som bor i kommunen är välinformerad och engagerad om något skulle hända. Under Krisberedskapsveckan får du lära dig mer om vad du själv kan göra och bidra med vid allvarliga samhällsstörningar.

Läs mer om kommunens krisberedskap här.