Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Ett barn

Medel att söka för sociala investeringar

Vill du bidra till hälsa på lika villkor för Luleåborna? Då kan du söka medel för sociala investeringar. Pengarna ska gå till projekt som gynnar främst barn och unga.

Fyra miljoner kronor per år avsätts som medel för sociala investeringar, varav max 500 000 kronor per år avsätts för mindre omfattande projekt under namnet folkhälsoinsatser.

Sociala investeringar ska utgöras av längre projekt på upp till tre år. Ett ekonomiskt resonemang ska ingå i ansökan.

Folkhälsoinsatser är kortare projekt på max ett år. Om projekten visar positiva effekter ska de göras permanenta och bli en del av kommunens ordinarie verksamhet.

Projekten ska ske i samverkan

Kommunala förvaltningar och bolag, privata organisationer och andra aktörer kan söka medel tillsammans. Alla projekt inom sociala investeringar och folkhälsoinsatser ska göras i samverkan.

Inom sociala investeringar ska minst två kommunala verksamheter omfattas, eventuellt tillsammans med en extern aktör. Kommunen är alltid huvudsökande.

Inom de kortare projekten i folkhälsoinsatser ska minst två kommunala förvaltningar eller en kommunal och en extern aktör omfattas.

Ansökningsperioder

Ansökningar behandlas 15 april och 15 oktober.

Hitta info

Läs om kriterier, ansökan och projekt som har fått medel.