Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Enkät Vårt Luleå

Vårt Luleå ska vara en tidning för alla Luleåbor. Vi vill veta vad du tycker om tidningen. Vi skulle uppskatta om du satsade några minuter på att svara på våra frågor.

Du behöver inte svara på alla frågor. Hela enkäten är med i nyaste nummer av Vårt Luleå som leverades nyligen till alla hushåll inom Luleå kommun.

Här kan du också fylla i enkäten.

Vi publicerar en sammanfattning av enkäten i nästa Vårt Luleå och på webben.

Tack för din medverkan!