Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Avgränsning för utvecklingsplanen

Avgränsning för utvecklingsplanen

Samråd för utvecklingsplan Råneå

Nu har kommunen med hjälp av Råneåborna tagit fram ett förslag till utvecklingsplan för Råneå. Förslaget är ute för samråd.

Samrådet pågår till och med 26 maj 2017. Syftet är att de som är berörda ska kunna bidra med ännu mer fakta och kunskap som förbättrar förslaget. Du kan se förslaget på webben och även lämna synpunkter.

Om du hellre vill lämna synpunkter i ett brev, skriv till Kvalitet & samhällsutveckling, 971 85 Luleå. Ange namn och adress i brevet.

Senast den 26 maj vill vi ha dina synpunkter.

Läs mer om utvecklingsplan Råneå.