Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Lindbäcks går vidare i markanvisningen för Notviken 4:40

Förslaget visar att väl gestaltade byggnader anpassade till platsens förutsättningar och prisvärda bostäder kan gå hand i hand.

Lindbäcks tillsammans med Nordmark & Nordmark arkitekter har valts ut för den nya utvecklingsplatsen Notviken 4:40 med motiveringen:

Förslaget har ett tydligt koncept med hållbarhetsprofil där husen underordnar sig naturen. Byggnadernas flexibla uppbyggnad och disposition skapar goda förutsättningar för fortsatt utveckling av förslaget med hänsyn till områdets värden. Förslaget visar att väl gestaltade byggnader anpassade till platsens förutsättningar och prisvärda bostäder kan gå hand i hand. Deras förslag kan ge platsen ett tillskott på cirka 50-60 lägenheter.

 

Bakgrund

Vi ser framför oss prisvärda bostadsrätter som kompletterar utbudet av bostäder i området.

Byggnader i två till tre våningar med tydliga kopplingar till skogen och till omkringliggande bebyggelse. Byggnaderna har huvudsakligen fasader i trä samt material och tekniker med effektiva kretsloppslösningar för både energi- och resursanvändning.

Att planering har präglats av öppenhet och samverkan med närboende.

11 stycken förslag lämnades in

11 stycken lämnade in intresseanmälningar och har fått presentera sina förslag för kommunen. Flera spännande förslag har lämnats in, bl a från a och d arkitektkontor och Heimstaden/White.

- Vi har utvärderat alla förslag utifrån den målbild vi önskar se på platsen och valt att gå vidare med Lindbäcks/Nordmark & Nordmark. Vi ser fram emot att vidareutveckla idén tillsammans med dem, säger Frida Wikström, samhällsstrateg.

Wilhelm Risberg, VD Lindbäcks Boende

Wilhelm Risberg, VD Lindbäcks Boende

Mikael Thorgren, affärsområdeschef; Lindbäcks

Mikael Thorgren, affärsområdeschef; Lindbäcks

Mikael Thorgren, affärsområdeschef, Lindbäcks:

- Vi är mycket glada för det förtroende som Luleå kommun har gett oss att ta våra tankar om ett hållbart, attraktivt, naturnära och prisvärt boende vidare tillsammans i en kommande planprocess.

- Vi på Lindbäcks går nu ifrån att under 20 års tid ha försett Luleå och universitetet med studentbostäder till att bli en helhetsaktör för staden. Vi kommer att erbjuda både hyreslägenheter och bostadsrätter där projektet på Martin Ljungs Knabbe är det första som offentliggörs av flertalet andra som vi planerar för de närmsta åren, säger Wilhelm Risberg, VD Lindbäcks Boende.

Josefina Nordmark, VD & Arkitekt, Nordmark & Nordmark

Josefina Nordmark, VD & Arkitekt, Nordmark & Nordmark

Hur har era tankar gått när ni har arbetat fram förslaget för området?

- För oss på Nordmark & Nordmark var det viktigaste i arbetet med förslaget att hitta ett angreppssätt som gjorde det möjligt att behålla den vackra naturen och bevara tillgängligheten till ”Knabben”. Vi ville ta till vara platsens kvaliteter, både för de som redan bor i området och för de som ska flytta in här i framtiden.

Vad är det unika med arkitekturen i ert förslag?  

- Bostadshusen ska upplevas som en del av naturen. Trä som material med kulörer i ton med omgivningen förstärker den känslan.

- Vi vill skapa en boendemiljö som främjar en hållbar livsstil och detta kommer vara viktigt i det fortsatta arbetet tillsammans med Lindbäcks och Luleå kommun, säger Josefina Nordmark, VD & Arkitekt, Nordmark & Nordmark