Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Människor i reflexvästar promenerar på Porsön

Trygghetsvandring på Porsön 1 februari

Åtgärder efter trygghetsvandring på Porsön

Rikshem tar fram en underhållsplan för sina fastigheter, Lulebo tittar på bättre dörrstängare och snöröjning runt soprummen och polisen arbetar förebyggande på Porsön.

En trygghetsvandring genomfördes på Porsön den 1 februari. Boende gick en slinga tillsammans med de som är ansvariga för skötsel och underhåll.

Under vandringen kom många synpunkter fram om platser där tryggheten behöver förbättras. Det har än så länge lett till att belysning har lagats och bytts ut på flera ställen på Porsön. Det finns också många åtgärder som planeras. Rikshem planerar en underhållsplan för sina fastigheter, Lulebo tittar på bättre dörrstängare och snöröjning runt soprummen och polisen ska arbeta förebyggande på Porsön, för att öka tryggheten.

I protokollet, som kommer att följas upp löpande, kan du läsa vilka synpunkter som har lett till eller ska leda till åtgärder, samt vem som är ansvarig.

Vissa synpunkter kommer att tas om hand i kommande utvecklingsplanen för Porsön.

Tack till alla som har bidragit med synpunkter, både i karttjänsten innan vandringen och under trygghetsvandringen!

Läs mer om trygghetsvandringar.