Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Vårt Luleå på väg

Nyaste nummer av Vårt Luleå finns lördag 10 april i en brevlåda nära dig.

Det går snabbare att cykla från Hertsön till centrum än att ta bilen. Johan Lindbergh har cykelpendlat i tio år, och kan verkligen rekommendera det!

Vårt Luleå har kollat runt i stadsdelarna. Vi berättar hur Porsön ska rustas, om Hertsöns mötesplatser och hur långt arbetet med utvecklingsplanerna för Råneå och Hertsön har kommit. Dessutom har vi jämfört Luleå kommuns ekonomi med andra kommuner i Sverige.

Mer läsning:

  • Mattias Pettersson, en ambassadör för fler män i barnomsorgen.
  • Skärgårdens dag - en klassiker i repris.
  • Så skapar skolan bättre villkor för lärare.
  • Gruppledare i intervjun: Yvonne Stålnacke (S).
  • Det gick bra för Luleå 2016.
  • Enkät: Vad tycker du om Vårt Luleå?

Om du händelsevis inte får tidningen finns den att hämta på turistbyrån eller biblioteken.

Läs Vårt Luleå

Fyll i enkäten Vad tycker du om Vårt Luleå?