Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Från vänster i bild syns Mariam och Gulghutai Marefat, Shahr Banoo och Mehroo. De är fyra av de 15 kvinnor som idag praktiserar på Bazar. Foton: Susanne Lindholm

Från vänster i bild syns Mariam och Gulghutai Marefat, Shahr Banoo och Mehroo. De är fyra av de 15 kvinnor som idag praktiserar på Bazar. Foton: Susanne Lindholm

Hertsön, en plats för alla

Hertsön är Luleås största stadsdel utanför centrum, både till ytan och befolkningsmässigt. Här bor människor med omkring 20 olika nationaliteter som tillsammans talar 15 olika språk. Hertsön är en mångkulturell stadsdel med flera mötesplatser som syftar till att öka integrationen.

Mångfald beskriver bostadsområdet Hertsön väl. Här finns inte bara olika nationaliter utan också gott om föreningar, organisati-oner och eldsjälar som engagerar sig i områdets utveckling. Hertsön är ett av de områden i Luleå där många människor lever i ekonomisk utsatthet men också ett område där invånarna känner sig trygga och trivs. Enligt kommunens trygghetsmätningar har tryggheten bland Hertsöborna de senaste tio åren bara ökat. En av Hertsöns mötesplatser som öppnar upp för naturlig integration och samverkan är Hertsöns hjärtpunkt.

– Vi finns här för alla som bor i området. Vi ger samhällsinformation och erbjuder språkträning för de som behöver men viktigast av allt så är vi en plats där alla är, och känner sig välkomna, säger Devla Tomic som arbetar på hjärtpunkten. 

Devla Tomic bjuder Desire och Milla på fika efter skolan.

Uppskattad mötesplats

Till hjärtpunkten kommer varje dag runt 20 besökare, allt från föräldrar med småbarn till elever som slinker in efter skolan eller pensionärer som umgås och äter lunch. De som besöker hjärtpunkten kan delta i aktiviteter som körsång, hantverksarbete och pyssel eller bara sitta ner och läsa en tidning. Den sociala biten menar Devla är det viktigaste.

– För många är det mest värdefullt att träffa andra och få prata kravlöst med medmänniskor, säger hon.

Hertsöns hjärtpunkt startades 2014 som ett tvåårigt projekt där Lulebo sponsrar hyran. Nu är projektet förlängt ytterligare tre år.

– Det är en jätteviktig verksamhet och samhällsfunktion. Våra besökare mår bra när de går hem från oss och de berättar ofta hur tacksamma de är för att vi finns, säger Stina Olofsson, handledare på hjärtpunkten.

Zahra Rasouli, till vänster, arbetar på hjärtpunkten. Här tillsammans med Aila Sinkko-nen som kommer på besök varje vecka.

Zahra Rasouli, till vänster, arbetar på hjärtpunkten. Här tillsammans med Aila Sinkko-nen som kommer på besök varje vecka.

Återkommande besökare

En av de återkommande besökarna på hjärtpunkten är Aila Sinkkonen. Hon besöker mötesplatsen minst en gång i veckan och har lärt känna personalen väl.

– Jag bor ensam i ett hus här på Hertsön och tycker att det är jättetrevligt att komma hit och träffa folk. Alla är så trevliga. Jag brukar gå hit varje måndag och på sopplunchen på tisdagar, berättar Aila.

Aila har bott på Hertsön länge, närmare 20 år. Hon trivs i området och tycker att det är lugnt och tryggt.

Levande stadsdel

Hertsön är en levande stadsdel med eget centrum som bland annat rymmer mataffär, restauranger och frisörer. Förutom hjärtpunkten utgör biblioteket, fritidsgården och montern i Hertsö centrum andra viktiga mötesplatser för de som bor i området.

Givetvis saknar Hertsöborna sitt badhus som fick stänga på grund av ålder och slitage. Men politiken har beslutat att bygga ett nytt badhus, byggstart planeras till 2019. Definitivt beslut saknas dock.

På Hertsön driver kommunen olika verk-samheter med praktik och utbildning för vuxna. Hertsö Miljögård längst ute på Hertsön är en av dessa. De som arbetar på miljögården bakar och handarbetar och besökare kan fika eller hälsa på gårdens djur.

En annan sådan verksamhet är Bazar, tidigare Idérum. Där lär sig invandrarkvinnor svenska, de handarbetar och lagar mat.

Utveckling på gång

Hertsön är stort redan idag men området ska växa ytterligare. En utvecklingsplan för Hertsön ska snart ut på remiss. Kommunen planerar bland annat för fler bostäder, nya industriområden och så ett nytt badhus.

Stina Östman